Kalender

Här finns inlagt lokala, regionala, nationella och internationella möten, seminarier, webinars, mässor, kongresser & konferenser från organisationer, företag och offentliga verksamheter.

Inte minst påminner vi om möjligheten att uppmärksamma en viss diagnos eller annan fråga inom hälsa- och vårdområdena, och ta del av tips & material för aktiviteter under internationella och nationella dagar, veckor & månader.

Vill du att vi lägger in ett evenemang?

Skicka in följande till oss på kalender@fokuspatient.se:

  • Rubrik på evenemanget som beskriver vad det handlar om.
  • En länk till en hemsida med mera information, alternativt en text som talar om innehållet på mötet.
  • En ansvarig person med e-mailadress och telefon.