FOKUS Patient Community

Hej kära besökare!

Här kommer det inom kort att finnas en ”community”, en öppen diskussionsplats. Den är nu under utveckling. Vår förhoppning är att du ska kunna få ett värdefullt utbyte med andra besökare genom diskussioner, tips och mycket mer.

Kunskapen och erfarenheten växer varje dag med nya patienter, anhöriga, brukare och personal inom hälso- och sjukvården som söker information eller vill bidra med ny kunskap eller nya vinklar på gamla sanningar. Detta vill vi sprida så att det kommer till nytta för fler.

Vi tar tacksamt emot dina tankar och tips i utvecklingen av denna sida och hoppas du vill svara på intresseformuläret med vad du är intresserad av och vilka funktioner som ska finnas här i vår Fokus Community.

Tack på förhand för att du svarar på frågorna till höger!

Vad vill du kunna göra på denna sida?

Jag tycker att det är värdefullt om jag på FOKUS Patient Community kan göra följande: (ange gärna alla svarsalternativ som stämmer)