Vårdipedia

Genom att bidra med aktuella fakta kring hur sådant som berör alla som är beroende av olika insatser, som är med och bidrar till läkemedel, med tech och andra produkter och tjänster som till exempel olika typer av vård, vilka offentliga verksamheter som styr hälso- och sjukvårds, samt de sociala områdena, hoppas vi kunna ge nya insikter och vara en hjälp på vägen i resan genom vården.