Diagnos & vårdområden

Här kan du klicka på varje område och hitta speciell information och kunskap som rör precis det området. Lagar och regler, utbildningar, råd och stöd, vad finns det för produkter och tjänster, finns det kliniska studier att anmäla sig till? Vad gäller patientorganisationer, används endast det begreppet men räknar även in funktionshinderrörelsen.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara. Nr 3 God hälsa och välbefinnande – säkerställa liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Hälsan påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.