Om FOKUS Patient

FOKUS Patient® startade 2019 som ett initiativ av Penilla Gunther, tidigare riksdagsledamot, för att samla alla intressenter på samma arena med intresse för vårdfrågor, där patientperspektivet skulle få en framträdande roll. Patientorganisationer, företag inom läkemedel och med tech, myndigheter, politiker och tjänstemän och andra verksamheter välkomnades till Sveriges första mötesplats för patienter!

Tillsammans med vännerna i företagarnätverket Combrigade (www.combrigade.se) gick första eventet av stapeln den 15 maj 2019, med 250 deltagare och ett 40-tal medverkande på parallella seminarier, och med utställare från olika företag och organisationer. (Se foton & information på www.fokusevent.se)

Arbetet har fortsatt med att försöka föra fram patientfrågor genom medverkan i olika sammanhang under året, och det andra eventet skulle tagit plats nu i maj 2020, vilket av naturliga skäl inte kunde bli av. Vi tar nya tag med det fysiska eventet 2021!

Nu expanderar vi konceptet FOKUS Patient® till att även omfatta en digital plattform med samma intention som den fysiska; att skapa en mötesplats för övergripande viktiga frågor för alla patienter, men också ge kontakter och att kunna dela kunskap mellan de olika intressenter som finns inom vårdområdet.

Vi hoppas kunna bli en community – en gemenskap för dem som behöver en vägvisare i vården, genom många som vill vara delaktiga i att sprida fakta, information och dela sin kompetens på olika områden som vården berör.

Flera av oss som står bakom FOKUS Patient® har egna erfarenheter från vården, och vår devis är att ”har man inte varit patient förut, kommer man så småningom att bli det”. Med det sagt, att vi ser det viktig att få veta sina rättigheter som patient eller närstående, att som vårdpersonal få veta mer om olika patienters upplevelser, eller vara ett ”uppslagsverk” för många frågor som ställs om vården – en Vårdpedia!

Varmt välkommen!
Team FOKUS Patient®