HJÄRTAT I ALMEDALEN

En mötesplats genom FOKUS Patient

Den 29/6-23 arrangerar FOKUS Patient en heldags mötesplats i Almedalen med spännande seminarier, panelsamtal och diskussioner. Ni hittar ”Hjärtat i Almedalen” på Hamnplan 5, nedre plan med ingång från gaveln. Programmet börjar 09:00 och håller på till 17:00 med olika ämnen.

Hjärtat i Almedalen är fysiska och digitala nationella mötesplatsen för information, diskussioner kunskap på vårdområdet utifrån ett patientperspektiv. Sveriges mötesplats för vårdfrågor oavsett om du är patient, närstående, inom professionen eller beslutsfattare.

Alla är välkomna att lyssna och allt kommer även sändas live nedan på den här sidan för er som inte är på på plats.

På Hamnplan 5, nedre plan, hittar du Hjärtat i Almedalen. Lokalen är handikappanpassad och det finns hörslinga. HWC finns vid entrén.

Vi serverar kaffe, te och annan dryck, med något att äta till och vid frukost/lunch något mer matigt för de som är hungriga. Flera alternativ finns.

Mellan de olika passen är du också välkommen in att svalka dig för solen eller gömma dig för regnet om det skulle vara så. Det finns alltid någon att prata med och kanske du får nya kontakter av bara farten.

Välkomna!

Innehåll och seminariepass med paneldiskussioner.

Pass 1. 09:00-09:45

Ämne: Patienträttigheter eller möjligheter?

Beskrivning: Vad säger svensk lag och europeiska rekommendationer. En paneldebatt med inledning om patienträttigheter, EUROPEAN Charter of patient rights och svensk lagstiftning. Är det rättigheter eller ska det ses som enbart möjligheter och hur påverkar detta patients rätt i olika vårdsituationer.

Arrangör: Citizens Affairs / FOKUS Patient

Deltagare: Penilla Gunther, moderator. Mattias Hellström, panel.

Pass 2. 10:00-10:45

Ämne: Prevention 360 – datadrivet arbetssätt för bättre hälsa hos individ och samhälle

Beskrivning: Synen på och ansvaret för individers och populationers hälsa behöver förändras från reaktivt, generellt och akut till proaktivt, precist och informerat. Att samhällets invånare i största möjlig utsträckning förblir vid god hälsa, att vårdens resurser riktas så att de har störst chans att skapa nytta.

Arrangör: AI Sweden – Prevention 360

Deltagare: Penilla Gunther, moderator

Pass 3. 11:45-12:30

Ämne: Snabbare införande och utvärderingar av nya behandlingar – hur kan patienterna spela större roll?

Beskrivning: Det finns en önskan från i stort sett alla aktörer som är involverade i införande av nya behandlingar, att det skulle ske snabbare och enklare för att patienterna ska dra nytta av dem. Seminariet ger en annorlunda överblick över processerna som styr läkemedlens väg.

Arrangör: CLS Vifor

Deltagare: Penilla Gunther, moderator

Pass 4. 13:00-13:45

Ämne: Tidig upptäckt av lungcancer – behövs en rekommendation för nationell screening?

Beskrivning: Lungcancerscreening räddar liv. Behövs en nationell rekommendation om screening? Vem tar ansvar för att följa evidensen och screena högriskindivider, Socialstyrelsen eller regionerna?

Arrangör: Nollvision Cancer, Lungcancerföreningen, AstraZeneca

Deltagare:  Christina Malmberg Häggstrand, moderator, AstraZeneca, Ebba Hult, talare, Nollvision cancer, Karin Liljelund, talare, Lungcancerföreningen

Pass 5. 14:00-14:45

Ämne: Framtidens KOL-vård – hur undviker vi en ny generation KOL-patienter?

Beskrivning: KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen skördar tusentals liv varje år. Trots det pratas det inte så mycket om KOL längre. Vi måste börja tala om KOL igen, och folksjukdomen behöver prioriteras upp genom större fokus på tidigare insatser, jämlik vård och prevention.

Arrangör: AstraZeneca

Deltagare:  Karl-Johan Karlsson, moderator, AstraZeneca

Pass 6. 15:00-15:45

Ämne: Regionala ojämlikheter i cancerbehandling: En debatt om hinder och möjligheter för förändring

Beskrivning: Ojämlik tillgång till behandlingar och koppling till initiativet för den nya cancerstrategin. Idag är väntan onödigt lång efter att ett läkemedel är godkänt fram tills att det når patient. Bostadsort är en faktor men även andra faktorer avgör vilken vård du får. Hur säkerställer vi jämlik tillgång?

Arrangör: Bröstcancerförbundet, Blodcancerförbundet, AstraZeneca

Deltagare:  Christina Malmberg Häggstrand, moderator, AstraZeneca, Marit Jensen, talare, Bröstcancerförbundet, Lise-Lott Eriksson, talare, Blodcancerförbundet