HJÄRTAT I ALMEDALEN

En mötesplats genom FOKUS Patient

Hjärtat i Almedalen 27 juni 2024 är den fysiska och digitala nationella mötesplatsen för information, diskussioner kunskap på vårdområdet utifrån ett patientperspektiv. Sveriges mötesplats för vårdfrågor oavsett om du är patient, närstående, inom professionen eller beslutsfattare.

Dörrarna är öppna mellan kl. 9-18 med seminarier och möten.

Här kommer du kunna se seminarierna live om du inte är i Almedalen, eller via Almedalens Play. Lite längre ned på sidan hittar du seminarierna från 2023 genomförda av Astra Zeneca, CSL Vifor, AI sweden, Nollvision cancer, Lungcancerföreningen, Bröstcancerförbundet, Blodcancerförbundet och FOKUS Patient.

Om du vill veta mer om att var en del i Hjärtat i Almedalen kontakta Mattias Hellström på mattias@citizensaffairs.se eller tel 070-4438951

Vi kan hjälpa till med helheten från att forma din viktiga fråga, genomföra mötens och samtal för att forma ditt Almedalsdeltagande och sedan genomföra det praktiskt på plats. Eller så söker du bara en fantastisk lokal i en mötesplats med patientperspektiv vilket vi också löser.

På Hamnplan 5, nedre plan, hittar du Hjärtat i Almedalen. Lokalen är handikappanpassad och det finns hörslinga. HWC finns vid entrén.

Vi serverar kaffe, te och annan dryck, med något att äta till och vid frukost/lunch något mer matigt för de som är hungriga. Flera alternativ finns.

Mellan de olika passen är du också välkommen in att svalka dig för solen eller gömma dig för regnet om det skulle vara så. Det finns alltid någon att prata med och kanske du får nya kontakter av bara farten.

Välkomna!

Innehåll och arrangörer 2024

Novocure
ROCHE

Innehåll och seminariepass med paneldiskussioner genomförda 2023

Pass 1. 09:00-09:45

Ämne: Patienträttigheter eller möjligheter?

Beskrivning: Vad säger svensk lag och europeiska rekommendationer. En paneldebatt med inledning om patienträttigheter, EUROPEAN Charter of patient rights och svensk lagstiftning. Är det rättigheter eller ska det ses som enbart möjligheter och hur påverkar detta patients rätt i olika vårdsituationer.

Arrangör: Citizens Affairs / FOKUS Patient

Deltagare: Penilla Gunther, moderator. Mattias Hellström, panel.

Pass 2. 10:00-10:45

Ämne: Datadrivet arbetssätt för bättre hälsa hos alla

Beskrivning: Genom ett datadrivet arbetssätt kan både individer och samhälleliga aktörer såsom kommuner och regioner agera informerat och proaktivt med riktade interventioner för att främja hälsa och motverka ohälsa samtidigt som individen kan ta ansvar för sin hälsa i större utsträckning.

Samhället behöver förändras till att agera hälsofrämjande. Denna förändring bör faciliteras av att multimodal data från olika källor kontinuerligt och över tid nyttiggörs för att skapa insikter över ämnes- och organisationsgränser om hur hälsa bäst stärks, för såväl individer som samhällen. Vinsten med digitalisering och dataanalys kommer inte förrän man agerar på insikterna från den information som genereras.

Arrangör: AI Sweden – Prevention 360

Deltagare: 

 • Penilla Gunther, Moderator, FOKUS Patient / Citizens affairs
 • Helena Linge, Strategic Initiative developer, AI Sweden
 • Anders Ekholm, Senior rådgivare, Institutet för Framtidsstudier
 • Ebba Hallersjö Hulth, Verksamhetsledare, Nollvision Cancer
 • Fredrik Nikolajeff, Professor, Luleå Tekniska Universitet
 • Johanna Bergman, Head of Strategic Initiatives, AI Sweden
 • Anastacia Simonchik, Product innovation manager, Visiba care
 • Peter Bergsten, Professor, Uppsala Universitet
 • Filippa Reinfeldt, Affärsutvecklare, Vectura Fastigheter

Pass 3. 11:45-12:30

Ämne: Snabbare införande och utvärderingar av nya behandlingar – hur kan patienterna spela större roll?

Beskrivning: Det finns en önskan från i stort sett alla aktörer som är involverade i införande av nya behandlingar, att det skulle ske snabbare och enklare för att patienterna ska dra nytta av dem. Seminariet ger en annorlunda överblick över processerna som styr läkemedlens väg.

Arrangör: CSL Vifor

Deltagare: 

 • Penilla Gunther, Moderator, FOKUS Patient / Citizens affairs
 • Karolina Antonov, Analyschef, LIF
 • Desiree Pethrus, Oppositionsregionråd, Kristdemokraterna
 • Niklas Hedberg, Chefsfarmaceut, TLV
 • Veronica Arthurson, Direktör, Läkemedelsverket

Pass 4. 13:00-13:45

Ämne: Sveriges dödligaste cancer – så tar vi klivet till screening i hela landet

Beskrivning: Screening för lungcancer räddar liv. Fler och fler länder håller därför på att införa nationell screening för att upptäcka fler cancerfall i tidigt skede. Även i Sverige har vi börjat, genom ett pilotprojekt i Stockholm. Nu är det hög tid att fler regioner följer efter. I det här seminariet diskuterar vi vilka hinder vi måste överkomma för att ta klivet till screening för lungcancer i hela landet.

Arrangör: Nollvision Cancer, Lungcancerföreningen, AstraZeneca

Deltagare: 

 • Suzanne Håkansson, Moderator, Chef Samhällskontakter, AstraZeneca
 • Ebba Hallersjö Hult, Verksamhetsledare, Nollvision cancer
 • Karin Liljelund, vice Ordförande, Lungcancerföreningen
 • Gunnar Wagenius, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare, SKR
 • Martin Bergö, Prorektor, Karolinska Institutet

Pass 5. 14:00-14:45

Ämne: KOL – en underbehandlad och bortglömd folksjukdom

Beskrivning: KOL är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen skördar tusentals liv varje år. Trots det pratas det inte så mycket om KOL längre. Vi måste börja tala om KOL igen, och folksjukdomen behöver prioriteras upp genom att fler diagnosticeras, uppföljningen blir bättre och vården mer jämlik.

Hur skapar vi ett samhälle där KOL-drabbade får rätt vård och dödsfallen minskar? På seminariet diskuterar panelen hur vi tillsammans kan jobba för att KOL prioriteras upp i sjukvården, för att hitta fler riskpatienter, diagnosticera fler, sätta in åtgärder tidigare, samt bli bättre på att följa myndigheternas riktlinjer om uppföljning – inte minst efter en exacerbation (akut försämring i andningen). På det sättet kan vi minska både antalet dödsfall, mänskligt lidande och kostnader i sjukvården

Arrangör: AstraZeneca

Deltagare: 

 • Karl-Johan Karlsson, Moderator, Presschef, AstraZeneca
 • Christine Lorne, Regionråd och ordförande i primärvårdsnämnden, Region Stockholm
 • Jonas Alwin, Therapeutic Area Lead, AstraZeneca
 • Christine Cars-Ingels, Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
 • Johan Ellegård, Verksamhetschef, Capio Närsjukvård på Orust

Pass 6. 15:00-15:45

Ämne: Regionala ojämlikheter i cancerbehandling

Beskrivning: Ojämlik tillgång till behandlingar och koppling till initiativet för den nya cancerstrategin. Idag är väntan onödigt lång efter att ett läkemedel är godkänt fram tills att det når patient. Bostadsort är en faktor men även andra faktorer avgör vilken vård du får. Hur säkerställer vi jämlik tillgång?

Här vill vi belysa ojämlik tillgång till behandlingar och kopplingen till initiativet för den nya cancerstrategin. Idag är väntan onödigt lång efter att ett läkemedel är godkänt fram tills att det når patienterna runtom i landet. Bostadsort är en faktor men även andra saker avgör vilken vård du får. Vad krävs för att man ska brygga över hinder före en jämlik tillgång? Ett nytt regelverk där man istället för omprövning av beslut direkt omsätter beslutet till verklighet skulle bidra till mer jämlik tillgång av läkemedel. En avsatt budget för läkemedel likaså. Har regeringen modet att ändra regelverket? En debatt om hinder och möjligheter för förändring

Arrangör: Bröstcancerförbundet, Blodcancerförbundet, AstraZeneca

Deltagare: 

 • Filippa Reinfeldt, Moderator
 • Marit Jenset, Generalsekreterare, Bröstcancerförbundet
 • Lise-Lott Eriksson, Generalsekreterare, Blodcancerförbundet
 • Nils Wilking, Docent, Karolinska Institutet
 • Malin Höglund, Riksdagsledamot (M), Socialutskottet