Samarbeten, annonsering och partnerskap:

FOKUS Patient® Digital

 • Partners för den digitala plattformen. För den aktör som vill synas på många olika platser på FOKUS Patient® är det enklast att göra ett avtal där möjligheterna är fler att synas än enskilda annonser.
 • Utskick till vissa målgrupper eller till alla i vårt nätverk genom inslag i nyhetsbrev, egen information eller inbjudningar.
 • Genomförande av enkäter eller insamling av data från särskilda grupper.
 • Annonsering på vår digitala plattform i olika format.
 • Spela in film eller pod casts (vi har egna inspelningsmöjligheter).

Kontakta oss för mer information om annonsering, marknadsföring och samarbeten på mattias@fokuspatient.se

FOKUS Patient® Event

 • Partners för det fysiska eventets genomförande. Eftersom vi vill kunna erbjuda överkomliga deltagaravgifter, är vi glada över företag och verksamheter som vill stödja FOKUS Patient® genom att synas på vår hemsida och på eventet på olika sätt.
 • Sponsor till vår utmärkelse Årets Patientföreträdare
 • Utställare på vår fysiska plattform i tre olika storlekar.
 • Anordna fysiska eller digitala lokala, regionala eller nationella möten/event för särskilda målgrupper
 • Medverka i paneler, hålla föredrag eller tal på seminarier etc.
 • Inbjuda till utbildningar i styrelsekunskap, kommunikation & media, meeting management, marknadsföring med mera.