Blodsjukdomar

Det finns många olika typer av blodsjukdomar. Blodet kan innehålla för lågt eller för högt antal blodkroppar, sjuka blodkroppar eller ha en rubbad koaguleringsförmåga. Hematologi är en gren inom internmedicin som omfattar sjukdomar i blodet och sjukdomar i de blodbildande och lymfatiska systemen. Barn- och ungdomshematologi är en grenspecialitet inom detta område.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området blodsjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.