Förebyggande hälsoinsatser – folkhälsa

Många sjukdomar går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. Preventiva insatser för att förhindra sjukdomar kan spara mycket mänskligt lidande och medföra stora samhällskostnader. Det kan handla om friskvårdssatsningar, stadsplanering som möjliggör vardagsmotion såsom cykelbanor, ökad kunskap om vikten av att äta hälsosamt, sluta röka, god sömn och stresshantering. Levnadsvanor är svåra att förändra och det är mycket vunnet om barn och unga förstår betydelsen av att fysisk aktivitet och själva känner att att de mår bra av att röra på sig och äta sunt.

Folkhälsa är den samlade hälsan i en befolkning eller i någon annan större grupp av människor. Folkhälsan omfattar alla aspekter av hälsa, såväl psykisk, social och fysisk hälsa, till exempel genom folkbildning och genom att förhindra smittspridning eller en ohälsosam livsstil. Centrala områden inom folkhälsa är epidemiologi, miljömedicin, yrkesmedicin och preventiv psykiatri.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området folkhälsa. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.B Stöd forskning, utveckling och tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla.
Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång till läkemedel.
12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.
Under mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, vill man senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.