Funktionsnedsättningar

Begreppet funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder definieras däremot som ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. Annat begrepp som används ibland är funktionsvariation; som är en vidare definition på en persons individuella förmågor och funktionssätt.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer för personer med funktionsnedsättningar, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera på just det här området. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.