Gynekologi / Urologi

Det finns många sjukdomar som kan drabba både kvinnors och mäns underliv. Dels könssjukdomar, men även många andra icke smittsamma sjukdomar och underlivsbesvär.

Gynekologi är den specialitet inom medicin som studera kvinnans könsorgan och de sjukdomar som kan uppstå. Obstetrik (medicinsk specialitet för graviditeter och förlossningar) och gynekologi utgör tillsammans området kvinnosjukvård. Inom området onkologi finns ett specialområde för gynekologisk onkologi.

Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa

Mödrahälsovårdens (MHV:s) övergripande mål är god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. God sexuell och reproduktiv hälsa beskrivs av WHO som:

• Möjligheter till ett tillfreställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom

• Förmåga till fortplantning

• Frihet att planera sitt barnafödande

• Tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering

• Tillgång till god hälso-och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet, och så att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn

Inom området ligger även neonatalvård med mera.

Urologi är en medicinsk specialitet som fokuserar på kirurgisk och medicinsk behandling av sjukdomar i urinvägarna hos kvinnor och män.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just områdena gynekologi och urologi. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.1 Minska mödradödligheten.
Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn. Därför stödjer FOKUS Patient® EEZER – ett svenskt initiativ för att blivande mödrar säkert ska kunna transporteras till en förlossningsklinik, via motorcykelambulanser, se mera på www.eezer.org (bild på det)

3.7 Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla.
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.

5.4 Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Under mål 5 Jämställdhet finns även detta krav.