Hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är sjukdomar i hjärtat eller blodkärlen (artärer och vener). Några vanliga exempel på sådana sjukdomar är hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp, transitorisk ichemisk attack (TIA), fönstertittarsjuka, ventrombos, lungemboli, hypertoni och medfödda hjärtfel.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag. En femtedel av Sveriges befolkning har en hjärt-kärlsjukdom. De flesta hjärt- och kärlsjukdomarna kan förebyggas genom förändrade levnadsvanor, som att sluta röka, att äta hälsosamkost, ökad fysisk aktivitet, bättre sömn och mindre stress. Vissa andra sjukdomar, som typ 2-diabetes och övervikt, ökar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Kardiologi är en gren inom internmedicin som omfattar hjärtat och dess olika sjukdomar. De delas upp i ärftliga hjärtsjukdomar, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtats kranskärl, i hjärtklaffarna och hjärtats elektrofysiologi. Kardiologi och hjärt (thorax) kirurgi är två olika specialiteter, och barn- och ungdomskardiologi är en egen grenspecialitet inom kardiologin.

Här kan du läsa om olika patientföreningar, organisationer, produkter, tjänster, faktaunderlag och vad som styr arbetet på just området hjärt-kärlsjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.