Hudsjukdomar

Det finns flera hundra olika hudsjukdomar, varav många av dem är relativt vanliga. Huden är kroppens största organ och genom att titta på den kan läkare avläsa mycket om hur en människa mår.

Dermatologi kallas läran om huden och dess sjukdomar och är en medicinsk specialitet med både medicinska och kirurgiska aspekter. Tre underspecialiteter är kosmetisk dermatologi – där bland annat laserkirurgi, fettsugning och ansiktslyft är vanligt. Immunodermatologi – mot sjukdomar orsakade av till ex autoimmun reumatisk sjukdom. Barndermatologi – specialitet för läkare som kvalificerat sig både inom barn och hudsjukdomar.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området hudsjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.