Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar orsakas av ett smittämne (virus, bakterie eller svamp), och omfattar en mängd olika sjukdomar och uttryck som till exempel autoimmuna sjukdomar.

Läkare med specialistkompetens i infektionssjukdomar fungerar som stöd till andra specialiteter vid komplicerade frågeställningar kring infektioner, vård och isolering av patienter med smittsamma sjukdomar, rationell användning av antibiotika (antimikrobiell terapi) samt kunskap om det epidemiologiska läget.

Antibiotikaresistens är ett hot mot folkhälsan och ett allvarligt problem som blir allt vanligare i Europa. En nyckel till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat en god användning av antibiotika i sjukvården. Vi måste ha fokus på rätt användning av antibiotika och framförallt undvika onödig behandling.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området infektionssjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar.
Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar.