Lever-, mag- och tarmsjukdomar

Levern är det näst största organet i kroppen, efter huden, och utför många avancerade och viktiga kroppsfunktioner som exempelvis glukosproduktion. Mag- och tarmsjukdomar drabbar många svenskar varje år, vars problem ofta kvarstår under hela livet.

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi är en gren inom internmedicin som omfattar sjukdomar i lever, gallvägar, bukspottskörtel (pankreas) och i mag-tarmkanal. De vanligaste sjukdomarna är s k hepatologiska sjukdomar; ulcus- och refluxsjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, malabsorption, funktionsstörningar och tumörsjukdomar i mage, tarm, lever och pankreas.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just områdena lever-mag-tarmsjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.