Lung- och Luftvägssjukdomar

Varje minut tar friska människor mellan 12 och 20 livsviktiga andetag, något som görs utan att vi tänker på det. Samtidigt som lungorna förser kroppen med syre på det sättet, utsätts också luftvägarna för annat som vi andas in som kan leda till olika lung- eller luftvägssjukdomar.

Lungmedicin är en gren inom internmedicin, som omfattar andningsorganens sjukdomar och sjukdomar som påverkar nedre luftvägar, lungor, pleura (lungsäcken), bröstkorgsvägg, diafragma, lungornas blodkärl och respirationen.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området lung- och luftvägssjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.