Missbruk- och beroendevård

Missbruk och beroende är ett stort folkhälsoproblem. Det finns många typer av missbruk; exempelvis läkemedel, spel, sex, mat förutom alkohol och droger. Beroendemedicin är en medicinsk specialitet och läran om hur beroendeframkallande medel som alkohol, läkemedel, tobak, dopning och narkotika fungerar.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området missbruks- och beroendevård. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.

FOKUS Patient® vill uppmärksamma hållbarhetsperspektiven inom varje område och de mål som satts av FN, där de är applicerbara.

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk.
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.