Neurologiska sjukdomar

Neurologi är en medicinsk specialistgren som behandlar sjukdomar i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg), perifera nervsystemet (perifera nerver inklusive kranialnerver) eller autonoma nervsystemet (delar som är lokaliserade både i det centrala- och perifera nervsystemet). Det kan även handla om att diagnosticera och behandla vissa muskulära sjukdomar.

Inom detta område är barn- och ungdomsneurologi med habilitering en grenspecialitet, andra är klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi och rehabiliteringsmedicin.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området organdonation och transplantation. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.