Ögonsjukdomar

Oftalmologi är läran om ögat och dess sjukdomar, där en specialist kallas oftalmolog. Synundersökning däremot kan utföras av optiker som har särskild kunskap om ögon, syn, synsystem och perception. Optometrist är en optiker med särskild medicinsk kompetens inom okulär farmakologi, ögats sjukdomar, barns syn och synutveckling samt neurologiska förändringar som påverkar synen och har rätt att rekvirera och hantera läkemedel i samband med undersökning av synen.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området ögonsjukdomar. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.