Organdonation / transplantation

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare genom framförallt njurdonation men även del av lever kan doneras från vuxen till barn. Idag har även ett tiotal fall av livmodertransplantation genomförts från levande donatorer.

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa. En avliden organdonator kan donera upp till åtta organ – hjärta, två lungor, lever, bukspottkörtel, tarm och två njurar.

Här kan du läsa om vilka organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området organdonation och transplantation. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.