Rehabilitering

Rehabilitering kan delas in i tre grupper; medicinsk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Åtgärder som ingår i rehabiliteringen kan vara för att komma tillbaka till arbete efter skada/sjukdom, medicinsk behandlingsplan för återhämtning efter skada/sjukdom, social rehabilitering för personer med psykiska störningar etc.

Habilitering riktar sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar som oftast är medfödda eller uppstått i tidig ålder. Syftet är att förbättra livssituationen så mycket som möjligt genom att förebygga och minska svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just områdena rehabilitering och habilitering. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.