Tandsjukdomar

Odontologi är läran om tänderna och deras sjukdomar och ligger som en egen institution under den medicinska fakulteten på universiteten. En tandläkare kan bli specialist inom en rad områden, som till exempel ortodonti (tandreglering) eller orofacial medicin (sjukhustandvård). En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Det gäller i alla åldrar vilket innebär att munhälsa behöver finnas med som en del av folkhälsoarbetet

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styre arbetet med mera, på just området tandsjukdomar, tandvård och munhälsa. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.