3/10: FOKUS Patient® Event i samarbete med European Patient Safety Foundation

Patient Safety Conference
Patientsäkerhet i Sverige, Europa och världen

En heldag kring patientsäkerhet som berör alla patientgrupper, hälso- och sjukvården, life science-företag och offentliga verksamheter om hur patientsäkerhet kan se ut och arbetas med på olika sätt och ur olika perspektiv såväl i Sverige som i andra länder. Vilken betydelse har kunskap, ledarskap och organisation till exempel? Hur involveras dem som arbetar i vården eller patienterna i säkerhetsfrågor och vad styr dem som producerar produkterna som används? Välkommen!