4/10: Cardiovascular Diseases, CVD Forum. FOKUS Patient® i samarbete med Global Heart Hub

Forum för Kardiovaskulära sjukdomar

Ett forum med en överblick över stora hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdomar, men även om hypertrofisk kardiomyopati som fler behöver kännedom om. Mer kunskap behövs även kring sambandet mellan hjärtkärlsjukdom och andra diagnoser som diabetes, njursjukdomar, cancer eller stroke. Genom de omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser som sker över världen, och en större delaktighet från patienter för att driva på utvecklingen i användandet av nya metoder och nya behandlingar, kan fler med hjärtkärlsjukdomar överleva. Välkommen!