5/10: Transplantation Forum
FOKUS Patient® i samarbete med Livet som Gåva & ESOT – European Society of Organ Transplantation

Forum för transplantationsfrågor

Som transplanterad har man fått livet åter, som en gåva. Men livet efter transplantationen innebär också livslång medicinering och risker för nya sjukdomar. Andra får aldrig chansen att ta emot ett nytt organ. Hur ser möjligheterna för organdonation och transplantation ut framöver med förbättrad matchning för organ genom nya metoder, eller framställning av nya typer av organ, till exempel? Och hur ser de etiska aspekterna ut?

Forumet vill ge en nulägesbild över den utveckling som sker i Sverige och internationellt på transplantationsområdet genom medverkan av såväl beslutsfattare, vårdprofession, patienter och företag. Välkommen!