10/10: FOKUS Patient® – Cancerforum

Seminarierna på Cancerforum är uppdelade i samma målområden som  The Europe’s Beating Cancer Plan, för att uppmärksamma dem ur ett svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv med talare från life science, vården, patientorganisationer, myndigheter och många fler.

FOKUS Patient är tacksam för den support som All.Can International och European Cancer Organisation gett i utformningen av programmet..