11/10: FOKUS Patient® – Transplantationsforum

Antalet transplantationer beror på donationsviljan och möjligheter att tillvarata organ och vävnader. Men inte bara det – ett antal olika slags transplantationer är numera möjliga genom ny teknik och nya slags läkemedel, och även alternativ till mänskliga organ och vävnader.

FOKUS Patient är tacksamma för supporten från ESOT i utformningen av programmet.