9/10: FOKUS Patient® – Personcentrerad vård

Är precisionshälsa eller patientcentrering samma sak som Personcentrerad vård? Personcentrerad vård är ett begrepp som har funnits en längre tid, men tolkas och upplevs olika beroende på var i vårdresan man befinner sig och vilken position eller funktion man har.