Digitala Patienträttighetsveckan
19-21 april 2022

Tema: Information – rätten att få och rätten att avstå både från att ge och få!

FOKUS Patient® utgår från European Charter of Patient’s Rights och försöker att sätta dem i en svensk kontext med de lagar och förordningar som styr detta med patienträttigheter i Sverige.

Följande två punkter är dem vi lyfter i årets Patienträttighetsvecka:

3. Rätt till information

Varje individ har rätt till tillgång till all slags information om deras hälsotillstånd, hälso- och sjukvård och hur man använder informationen, samt allt som vetenskaplig forskning och teknisk innovation gör tillgängligt.

4. Rätt att välja vilken information som ska lämnas

Varje person har rätt att få tillgång till all information som kan göra det möjligt för honom eller henne att aktivt delta i besluten om hans eller hennes hälsa; denna information är en förutsättning för varje procedur och behandling, inklusive deltagande i vetenskaplig forskning.

Detta kan innebära många saker för oss som personer; alltifrån att kunna hantera sitt barns eller sina gamla föräldrars besökstider eller mediciner, att inte vilja att fler vårdgivare kan ta del av hela ens journal utan bara valda delar, till att anse sig få för mycket information och inte vilja ta del av vare sig medicinsk eller praktisk information.