European Charter of Patient’s Rights

De europeiska patienträttigheterna utgår från 14 punkter:

 1. Rätt till förebyggande åtgärder.
 2. Rätt till tillgänglig vård.
 3. Rätt till information.
 4. Rätt till samtycke om vilken slags information som ska lämnas för att kunna ta aktiva beslut.
 5. Rätt att välja vård och vårdgivare.
 6. Rätt till integritet och sekretess.
 7. Rätt till vård inom rimlig tid.
 8. Rätt till kvalitativt god vård enligt riktlinjer och standard.
 9. Rätt till säker vård.
 10. Rätt till nya innovation inom vården.
 11. Rätt att slippa onödigt lidande och smärta.
 12. Rätt till personcentrerad vård.
 13. Rätt att få klaga på vården.
 14. Rätt till kompensation vid skador i vården.

Varje år firas på europeisk nivå, Patienträttighetsdagen, utifrån dessa punkter som är en slags ”basnivå” för hälso- och sjukvård i EU:s medlemsländer, sprungna ur Lissabon-fördraget 2007.

Det är italienska Active Citizenship Network, ACN, som håller i arbetet och bland annat har en dialoggrupp för patienträttigheter i Europa-parlamentet i Bryssel. Se mera på www.activecitizenship.net.

En fickfolder med rättigheterna översatta till svenska (ska uppdateras) finns att hämta här: http://activecitizenship.net/images/patientsrights/leaflet_sweden_bs.pdf insida
http://activecitizenship.net/images/patientsrights/leaflet_sweden_fs.pdf utsida

Vi vill visa på de lagar & förordningar som styr dessa områden i Sverige, och vilka myndigheter som har ansvar för dem. Här kan du hitta länkar till rapporter, forskning, register och riktlinjer som gäller för respektive punkt.

Vi har också valt att lägga till två punkter; Rättigheter för familj, närstående och vårdare och Rättigheter för vårdpersonal, utifrån svensk lagstiftning. Även om mycket av det står beskrivet inom de andra 14 punkterna, vill vi särskilt lyfta några av lagtexterna på dessa områden.