Enkäter och undersökningar

FOKUS Patient® samarbetar med PatientView, England som genomfört undersökningar sedan 2012 om hur patientrörelsen upplever sig själva och sina villkor, och hur man upplever samarbete med offentliga verksamheter och läkemedelsbolag. Genom vårt samarbete skickas enkäter ut på svenska och inte som tidigar endast på engelska.

Fler undersökningar kommer att presenteras här löpande.