Jämförelser i vården

Att kunna hitta rätt vårdgivare, eller veta vilken kvalitet vården har, är inte enkelt. Sveriges hälso- och sjukvård är indelad i 21 regioner och även om det finns lagar och bestämmelser för hur vården i stort ska bedrivas, är organisationerna olika och därmed också utförande och utseende av vård och behandlingar.

Genom att ge tips på möjligheter att jämföra vårdenheter och vårdområden mellan varandra, hoppas FOKUS Patient® kunna bidra till fler medvetna val.

Har du tips på fler öppna jämförelser? Skicka ett mail till tips@fokuspatient.se.