Offentliga verksamheter

Här finns alla myndigheter och statliga bolag inom Socialdepartementets, Utbildningsdepartementets och Näringsdepartementets ansvarsområden som berör vård och hälsa, företag och forskning förstås, samt alla övriga.

Respektive departement kommunicerar med utskotten i Riksdagen med samma ansvarsområden, se mera på www.riksdagen.se