Inlägg av Mattias Hellström

Debattartikel i Altinget: Svenska patienter saknar juridiska rättigheter

Patientlagen ger inga möjligheter att utkräva sanktioner när allvarliga fel begås inom sjukvård och forskning, trots att möjligheten finns i många andra EU-länder. Det skriver Katarina Johansson, grundare och tidigare ordförande Nätverket mot cancer samt senior rådgivare patientfrågor, och Penilla Gunther, grundare mötesplatsen Fokus patient och tidigare riksdagsledamot (KD). Läs hela debattartikeln hos Altinget: Läs […]