Inlägg av Penilla Gunther

Alla ni som sitter i Socialnämnderna runtom i landet, vad säger ni om Coronakommissionens utlåtande?

Hur många kommunalt förtroendevalda har läst Hälso- och Sjukvårdslagen och ansvaret man har för hälso- och sjukvårdsinsatser för äldre (och personer med funktionsnedsättningar) både i särskilda boenden och med insatser i hemmet? Och att en årlig Patientsäkerhetsberättelse ska lämnas till Kommunfullmäktige; och därmed är en offentlig handling? I det första delbetänkandet som kom från Coronakommissionen, […]