Allergier

Allergi är en av våra största folksjukdomar, där de vanligaste allergierna är för pälsdjur och pollen, men många får också besvär av kvalster eller vissa födoämnen. Allergologi är en gren inom internmedicin om allergiska sjukdomar och andra överkänslighetssjukdomar. Barn- och ungdomsallergologi är en specialitet inom detta område.

Här kan du läsa om vilka patientföreningar/organisationer, produkter/tjänster, vad som styr arbetet med mera, på just området allergi och överkänslighet. Tipsa oss gärna om det är något du saknar, maila till tips@fokuspatient.se.

Vad gäller patientorganisationer, används det som övergripande begrepp för alla typer av organisationer; även för funktionshinderrörelsen, stiftelser och fonder. Vi strävar efter att det ska vara enkelt för alla att hitta aktuell kunskap inom respektive område.