Patientorganisationer

Det finns många grupper och patientföreningar i Sverige med stort intresse och högt engagemang inom diagnos- och vårdområdet förebyggande hälsoinsatser – folkhälsa. Vi uppdaterar kontinuerligt listan för att hålla dig ständigt uppdaterad. Du kan skicka tips till: tips@fokuspatient.se.