Internationella branschföreningar och organisationer

Det finns ett flertal internationella föreningar och branschorganisationer som arbetar med patientfrågor inom området hudsjukdomar. Vi uppdaterar kontinuerligt listan för att hålla dig ständigt uppdaterad. Du kan skicka tips till tips@fokuspatient.se.

ANNONSYTA