Offentliga verksamheter och dokument

Det finns lagar, förordningar, regler och föreskrifter som är utfärdade av regering och riksdag, och ansvariga myndigheter inom närapå alla diagnos- och vårdområden, liksom bra information att ta del av. Här listas exempel på dem FOKUS Patient® hittat. Har du tips på fler? Skicka ett mail till tips@fokuspatient.se