Kliniska studier och forskning

Vad är kliniska studier?

Kliniska prövningar eller studier är en förutsättning för att nya läkemedel och medicintekniska produkter (med tech) ska kunna utvecklas, produceras och göras tillgängliga för patienter. Det krävs en nära samverkan mellan hälso- och sjukvårdens olika områden, företag inom Life Science och akademi för att dessa prövningar ska kunna genomföras.

En klinisk studie, även kallad klinisk prövning, är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Kliniska prövningar delas upp i olika faser. Dessa faser benämns Fas I, Fas II, Fas III och Fas IV.

Kliniska prövningar är beroende av att det finns resurser inom hälso- och sjukvården för att kunna avsätta tid för arbetet (vilket i sig är beroende av politiska och verksamheternas beslut) och att tillräckligt antal patienter kan rekryteras till de kliniska prövningarna.

Att som patient delta i kliniska prövningar innebär är man bidrar till utvecklingen av nya och bättre läkemedel, behandlingar och tekniska lösningar.

På hemsidan kliniskastudier.se under Vetenskapsrådet, finns mycket bra information kring hur studierna går till och hur man kan medverka i en studie. Kliniska studier är beroende av friska människor såväl som patienter med erfarenhet av vissa symptom och sjukdomar.

På sidan FoU i Sverige, researchweb.org som startats av landsting och regioner, finns en projektdatabas där man kan söka på ett område man är särskilt intresserad av, och se vilka studier som pågår.

Under 2020 gjorde Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en överenskommelse med alla fyra branschorganisationerna inom Life Science i Sverige; Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och Swedish Labtech, om förutsättningarna för samarbete kring prövningar och studier av läkemedel, diagnostik och medicintekniska produkter. Se mer på SKRs hemsida.

Har du tips på studier som behöver fler deltagare?

Skicka gärna in till oss på FOKUS Patient® så lägger vi in det under respektive diagnosområde: tips@fokuspatient.se.

Vi ger också några exempel på forskning som pågår inom diagnosområdena för att visa på bredden av insatser i Sverige för att utveckla bättre behandlingar.