Företag

Det finns säkert leverantörer av produkter och tjänster som passar in på området organdonation & transplantation. Kanske finns det litteratur, hjälpmedel eller annat som kan vara till nytta för dem som är transplanterade?

Vill Du visa upp Ditt företag här?  Skicka ett mejl till salj@fokuspatient.se