Offentliga verksamheter och dokument

Det finns få regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. En förutsättning för en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, till exempel som legitimerad, eller på annat sätt förvärvad kompetens

Regelverket ställer dock främst krav på hur arbetet ska utföras, inte på vem som utför det.

Här listas exempel på dem FOKUS Patient® hittat. Har du tips på fler? Skicka ett mejl till tips@fokuspatient.se