Internationella branschföreningar och organisationer

Det finns ett flertal internationella föreningar och branschorganisationer som arbetar med patientfrågor inom området vårdare – familj – närstående. Vi uppdaterar kontinuerligt listan för att hålla dig ständigt uppdaterad. Du kan skicka tips till tips@fokuspatient.se.