Autism som ett spektrum

Autism förekommer på alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga. Det finns stora skillnader mellan individer med autism. Dels är det skillnad på andra personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur autism visar sig. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum, med många olika nyanser.

En övergripande autismdiagnos

Det har genom åren funnits flera olika namn och diagnoser för autism. Aspergers syndrom, atypisk autism och autismliknande tillstånd är några av de namn som använts. Längre tillbaka i tid användes även namn som barndomspsykos för att beskriva autism. Tidigare var diagnoserna Aspergers syndrom och atypisk autism vanliga. De finns fortfarande i svensk hälso- och sjukvårdsklassifikation men används sällan när det ställs nya diagnoser.

De flesta som tidigare skulle ha fått någon av de diagnoserna får nu diagnosen autism. Istället för att ha olika diagnoser inom autismspektrumet anges vid autismdiagnos om personen även har en intellektuell funktionsnedsättning, begränsning i språkförmåga eller något annat.