NPF-dagen

 NPF-dagen uppmärksammar alla med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

www.hjarnfonden.se står följande:

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det innebär att hjärnan fungerar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter. I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språk­störning och Tourettes syndrom.

De olika NPF-diagnoserna är nära släkt med varandra, inte sällan har samma person flera diagnoser. Det finns även personer som både har ADHD och bipolär sjukdom, kallas ibland även manodepressiv sjukdom och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad.

Hos personer med NPF handlar det om att hjärnans förmåga är annorlunda när det gäller att bearbeta information. Det kan till exempel komma till uttryck i svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och arbetsminne eller att förstå längre sammanhang, skilja på viktigt och oviktigt och förmåga att planera. Många gånger kan man också, beroende på diagnos, ha svårt med impulskontroll och att samspela med andra människor. Ofta finns också svårigheter med inlärning och minne, ibland även att uttrycka sig i tal och skrift.

Datum

15 mar 2021
Expired!

Tid

All Day
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + 19 =