Nya vägar till den bästa sjukvården

Datadrivet och patientnära är framtiden 18 mars 2022 11:30-13:00

Digitaliseringen av vården gör det möjligt att lyfta kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet till en ny nivå. Akademiska sjukhuset tar nu ett helhetsgrepp med målet att skapa framtidens modell för sitt kvalitetsarbete. Det ska vara datadrivet, patientnära och genomsyra hela vårdkedjan.

Välkommen till ett webbinarium som beskriver de första stegen i Akademiska sjukhusets arbete, och diskuterar hur vägen framåt ser ut mot en mer proaktiv och hållbar hälso- och sjukvård.

Preliminärt program

11.30 Välkommen och introduktion.

11.35 Nya vägar till den bästa sjukhusvården – från öar till en helhet.

Akademiska sjukhuset har tagit initiativ till ett stort arbete för att följa upp kvaliteten i den vård som ges. Tidigare har enstaka kliniker arbetat med utfallsdata på det här sättet, men nu ska hela sjukhuset göra det. Målet är att skapa underlag för kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen genom att ta fram patientnära kvalitetsdata som medarbetarna tycker är viktiga och meningsfulla. Sjukhusdirektör Marianne van Rooijen presenterar sin vision för satsningen.

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset.

11.45 Forskning och klinik går hand i hand i framtidens integrerade kvalitetsarbete.

Johan Lugnegård, chefläkare, och Peter Stålberg, FoU-direktör, Akademiska sjukhuset.

11.55 Patientperspektivet – hur vill patienterna vara med för att utveckla kvalitetsarbetet i vården?

Pelle Johansson, ansvarig för forskning och prevention, Riksförbundet Hjärt-lung.

12.05 Förbättringsarbete i vardagen med realtidsdata på förlossningsavdelningen.

Förlossningsvården på Akademiska sjukhuset följer upp sitt arbete i vardagen genom att ge alla medarbetare tillgång till datadriven statistik i realtid. Data tas direkt ur förlossningens journal och uppdateras regelbundet, utan merarbete med inmatning för personalen. Visuellt interaktiva dashboards skapar utrymme för samtal kring kvalitetsindikatorer på golvet, vid APT, sektionsledningsmöten och utbildningsdagar. Genom att synliggöra vårdens kvalitet läggs en grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Gunilla Hallberg, överläkare förlossningsvården, Akademiska sjukhuset.

12.15 I frontlinjen för det medicinskt möjliga – vägen till att bli världsledande

Med Aorta Centre of Excellence på Akademiska sjukhuset kan en samlad expertis erbjuda den bästa och mest avancerade bedömningen och behandlingen som finns att tillgå. Tillgången till toppmoderna operationssalar och utrustning samt ett stort patientunderlag ger dessutom goda möjligheter att bedriva metodutveckling och forskning. Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern som pulsåderbråck och aortadissektion. Den medicinska utvecklingen på området går mycket snabbt och kräver samverkan mellan många olika discipliner.

Anders Wanhainen, överläkare och professor i kärlkirurgi, huvudansvarig för Aorta Centre of Excellence, Akademiska sjukhuset.

12.25 Proaktivt kvalitetsarbete – vilka skatter kan vi hitta i vår guldgruva?

Sverige har över 100 unika kvalitetsregister för sjukvård som med patienten i centrum alla bidrar till kunskap om hur vården används. Swedeheart följer samtliga patienter som i vårt land vårdas för hjärtinfarkt eller genomgår någon form av hjärtoperation. Data som samlas av vårdens personal har bidragit till att vården blivit effektivare, mer jämlik, att nya forskningsresultat implementeras och patienter är bättre informerade. Kvalitetsarbetet kring Swedeheart är dessutom en guldgruva för svensk medicinsk forskning.

Stefan James, professor i kardiologi, Uppsala Clinical Research Center.

12.40 Diskussion: Framtidens kvalitetsarbete i vården – hur tar vi vara på möjligheterna?

Emma Spak, sektionschef,  avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner, Sofia Wallström, generaldirektör, Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, Johan Lugnegård, chefläkare, Akademiska sjukhuset.

13.00 Webbinariet avslutas.

https://www.bonniernewsevents.se/event/ea26b37b-876c-46a0-bd4f-a1f1eac1ebc8/summary

Datum

18 mar 2022
Expired!

Tid

11:30 - 13:00

Platser

Digitalt möte
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Copyright - Fokus Patient