Rätt att välja behandling för patienter med svår cancerdiagnos – har man det?

Att lyfta patientens rätt att göra sin röst hörd efter att ha fått information om de olika alternativ som finns i behandling för den specifika diagnos som getts, oavsett område.

Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt, säger lagen. Den som ansvarar för vården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd. Patienten ska också informeras om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns, men sker det och i så fall hur? Här tas exempel utifrån en allvarlig diagnos som hjärntumör och de riktlinjer som finns för behandling. Vilka kriterier styr informationen som ges till patienten, finns det även en hälsoekonomisk aspekt?

Medverkande:

Penilla Gunther, Moderator, FOKUS Patient
Joakim Ramsberg, forsknings- och utvecklingschef, Hjärnfonden
Karin Eriksson, chef för forskning och hälsa, Cancerfonden
Helena Brändström, nationell samordnare Standardiserade vårdförlopp, SKR
Christopher Folkesson Welch, Patientföreträdare

Se mer här:

Datum

27 jun 2024

Tid

14:00 - 14:45

Platser

Hamnplan 5, Visby
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Copyright - Fokus Patient