Seminarium om det europeiska hälsodataområdet

Välkomna till ett seminarium om European Health Data Space där den nya generaldirektören på E-hälsomyndigheten Gunilla Nordlöf, samt aktörer från sjukvården, branschorganisationer och företag medverkar.

Digitalisering av sjukvården är en högst aktuell fråga och under våren presenterade EU-kommissionen ett ambitiöst förslag till ett europeiskt hälsodataområde.

Swecare och TechSverige bjuder in till ett seminarium där EU-kommissionens förslag presenteras och effekterna för Sverige diskuteras.

EU-kommissionen lämnade i maj ett förslag för att skapa ett europeiskt hälsodataområde, det s k European Health Data Space som del i det omfattande digitala infrastrukturarbetet. Syftet med kommissionens förslag till förordning är dels att ge enskilda inom EU en ökad kontroll över sina hälsodata, dels att göra det lättare att dela och få tillgång till olika typer av hälsodata. Detta gäller både inom vården (primäranvändning) och för bland annat forskning, innovation och beslutsfattande (sekundäranvändning). Kommissionens förslag är mycket ambitiöst och diskuteras nu ute i de olika medlemsländerna. I Sverige bistår E-hälsomyndigheten Socialdepartementet i förhandlingarna om förordningen som expertmyndighet. Förslaget förväntas diskuteras och eventuellt antas under det svenska ordförandeskapet våren 2023. För vården och för näringslivet kan förslaget få stora konsekvenser i allt från från innovation till komplexa regulatoriska aspekter och i sin tur påverkan på marknad och affärsmodeller.

Medverkande:

  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör, E-hälsomyndigheten
  • Michel Silvestri, enhetschef, E-hälsomyndigheten
  • Maria Hassel, internationell samordnare, E-hälsomyndigheten
  • Patrik Georgii-Hemming, CIMO, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Peter Kjäll, näringspolitisk expert, TechSverige
  • Daniel Forslund, utvecklingsansvarig digitalisering Vårdföretagarna
  • Catharina Borgenstierna, VD, Camanio
  • Tomas Block, Chief Medical Officer, Cambio Healthcare System


Varmt välkommen att delta!
Swecare och TechSverige
 

Information och anmälan

Datum: 17 november
Tid: 13.00-14.30 (lättare lunch serveras mellan 12.30-13.00)
Format: Livesänt event
Plats: City Life Konferens & Möten, Sveavägen 63, Stockholm
Språk: svenska
KostnadGratis för Swecares och TechSveriges medlemmar och partners.
Digital medverkan är kostnadsfri. 
Anmäl dig senast: 
10 november för fysiskt deltagande.(50 platser)
16 november för digitalt deltagande
Ange i anmälan om du vill delta fysiskt eller digitalt.

För mer info maila: info[@]swecare.se

Datum

17 nov 2022
Expired!

Tid

13:00 - 14:30

Arrangör

SWECARE
Webbplats
http://www.swecare.se
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Copyright - Fokus Patient