Datum:
8 september
Tid:
13.00 – 16.30
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18. Seminariet sänds även digitalt.
Ort:
Solna

Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero.

Innehåll

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Under seminariet berör vi bland annat:

 • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?
 • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?
 • Vad är postvention?
 • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.
 • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande

Ur programmet

 • Utvecklingen av suicid i Sverige
  Gergö Hadlaczky, forskare och enhetschef, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
 • ”Tröst”
  Annelie Liljegren, Docent, forskare och lärare på läkarlinjen
 • Att prata med barn om närståendes självmord
  Lena Liedholm, Leg psykolog, Barntraumateamet i Norrköping
 • Sorg efter suicid och Bris stödhelger för familjer
  Sofia Grönkvist, Chef Stöd och utbildning, Bris
 • Akut omhändertagande av efterlevande i Region Örebro län
  Lise Bergman Nordgren, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Bitr Områdeschef Psykiatri, Region Örebro län
 • Initialt stöd till efterlevande vid suicid – erfarenheter av att möta och stödja efterlevande
  Christina Nilsson, specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården RÖL, doktorand vid Örebro universitet
 • Stöd till efterlevande efter suicid
  Björn Eklund, Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, SPES
 • Navigare – stöd i samverkan med civilsamhället
  Lotta Jensen, Suicidprevention i väst, SPIV
 • Panelsamtal – Vad kan vi ta tillvara från lokala och regionala initiativ för ett förbättrat efterlevandestöd?

Medverkar i panelen gör: Personer med egen erfarenhet av att förlora en närstående i suicid, Filip Svanlund och Leif Svanlund, SPES, Rickard Bracken, Suicide Zero, Björn Tingberg, Ericastiftelsen, m. fl.

Medverkar i programmet gör även Ullakarin Nyberg, överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet.

Moderator: Kattis Ahlström

Målgrupp

Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men inte personlig och kan överlåtas.

Då konferensen har begränsat antal platser och vi vill fördela antalet deltagare över organisationer, förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare per organisation.

Anmälan att delta på plats

Anmäl dig via formuläret nedan för att delta på plats i Solna.
OBS! Begränsat antal platser! Anmälan är öppen som längst till 12 augusti, men kan stänga innan dess om konferensen blir fullbokad.

Att delta digitalt

Om du endast vill delta digitalt är sista anmälningsdag torsdag 1 september.

Anmäl dig för digitalt deltagande här

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se