Övrigt

Här samlas information som är relaterad till patienträttigheter men inte faller in under de 14 punkterna men som ändå är viktigt och relevant!

Mer material kommer kontinuerligt och är under arbete! Du kan också tipsa oss på tips@fokuspatient.se